Ejendomme

Boligminister Christian Rabjerg Madsen (S) og flere andre folketingspolitikere har tjent millioner af kroner på boligmarkedet. Foto: TV 2

Ejendomme Analyser

Med TV2 i maskinrummet bag ejendomsanalyser

    Nils Mulvad
  • Nils Mulvad
  • Publiceret 27. oktober 2022
  • Sidst ændret 22. juli 2023

I foråret 2022 bad TV2 os om at analysere ejendomsdata for at hjælpe med det bagvedliggende arbejde for at kunne afdække de skattefri gevinster på salg af ejendomme.

Historierne har nu kørt de seneste uger:

58.647 danskere fik skattefri million ved boligsalg – eller mere

Jesper Jarlbæk fik en skattefri boliggevinst på 31 millioner kroner

336 danskere har scoret over 10 millioner på boligen – se adresserne her

Politikere har fået millioner i boliggevinster – se listen her

Siden finanskrisen er boligpriserne steget voldsomt, men ikke der hvor Sanne Damore bor – tjek dit eget postnummer her

Sygeplejerske går imod skat på boliggevinster: – Hvorfor skal jeg straffes?

Her i byen er der ingen prisfest – husejer måtte sælge med tab på 700.000 kroner

36-årig tjente flere penge på at bo i sin lejlighed end på at arbejde

Særligt ‘familieflip’ udløser boliggevinster i millionklassen

Komplekse data

Jeg har arbejdet med ejendomsdata i snart 20 år. Med ejendomsdata mener jeg samlede udtræk af en lang række oplysninger om alle danske ejendomme. Det er ejere, adresser, størrelse, etc.

Andre, der har haft snuden nede i disse data, vil sikkert give mig ret i, at data er komplekse. For eksempel kan et skøde omfatte en eller flere ejendomme, eller måske kun en procentdel af en ejendom. I skødet kan der være flere sælgere og også flere købere, som hver får forskellige andele af ejendommen eller muligvis af flere ejendomme.

Et familiemedlem kan overdrage en del af en ejendom til et andet familiemedlem til en lav pris.

Og der er en række andre regler, som gør det svært at kategorisere data.

Når villalejligheder deler ejendomsnummer

En særlig ting, som jeg blev klar over i dette projekt, er, at en ejendom kan være opdelt i to andele, for eksempel to villalejligheder, som handles særskilt, selv om de har samme ejendomsnummer.

Dvs. at man kan stå til at overtage hele andelen og det kan let snyde, som om at det er hele ejendommen. Hvis man ikke holder tungen lige i munden, kan man komme til at regne på køb og salg, som om de to andele er samme ejendom, selv om det i praksis er to forskellige.

Fire BFE-numre til en ejendom

For at komplicere billedet yderligere har ejendomme tidligere været defineret ved deres kommunenummer og deres ejendomsnummer (BBR-nummer). Det bliver nu suppleret med ét nummer, BFE-nummeret.

Men det viser sig, at en ejendom godt kan ende med flere BFE-numre, som det for eksempel var tilfældet med Uffe Ellemanns rækkehus, der bestod af ét BBR-nummer og fire BFE-numre.

Der er altså masser af faldgruber, hvis man vil analysere ejendomsdata, sådan som TV2 bad os om i foråret 2022.

TV-stationen ønskede nogle klare historier om ejendomsmarkedet. Hvor store beløb var tjent? Hvor lå fortjenesterne? Hvem måtte bære tabene? Kunne man lave en liste over alle skattefrie fortjenester over 10 mio. Kroner? Kunne vi regne politikernes egne fortjenester ud?

Flere datakilder

Ud over udfordringerne i de komplekse data havde vi også en udfordring med datakilderne.

Vi havde selv et løbende udtræk fra tinglysningen siden 2018. På nogle områder gik det endnu længere tilbage.

Før 2018 baserede vi vores ejendomsdata på årlige udtræk over danske ejendomme og ejere fra en bolidataleverandør, Gilling.

Vi havde ikke valide data over værdiudviklingen af ejendomme, der ikke var handlet. Her fik vi hjælp af Realview, der leverer data til finanssektoren, herunder Nationalbanken.

Det vil sige, vi havde tre overlappende og inkomplette datasæt. Og endelig måtte vi se i øjnene, at der for de ældre data kunne være mangler, især omkring oplysning om købspriser.

Samarbejdet med Kaare Godtfredsen

Løsningen på de udfordringer er klare metoder og tjek og tjek og tjek. Hver gang, der viser sig en fejl, så gå tilbage til grunddata og undersøg, om der gemmer sig en systematisk fejl.

En anden fordel var samarbejdet med journalist Kaare Godtfredsen fra TV2, som tjekkede data mod virkeligheden. Hver gang, han ramlede ind i noget, der skulle tjekkes i data, ringede han, og vi fik tjekket tingene i data en gang til.

Listerne over de største fortjenester og politikernes fortjenester blev desuden tjekket manuelt op mod den elektroniske tinglysning. Hver handel blev tjekket.

Vi kan stadig ikke garantere, at alt er fundet og rettet. Men vi kan garantere, at vi har tjekket enormt mange gange, og at det er en yderst dækkende beskrivelse af ejendomsmarkedet, som vi har afleveret til TV2.

Fire områder huser vinderne

Konklusionerne helt kort er, at de meget store fortjenester er sket i de tre seneste år og er koncentreret om nogle ganske få områder – København, Frederiksberg, Gentofte og Rudersdal, mens resten af landet har oplevet mere begrænsede prisstigninger eller direkte fald.

Om nyheder

    Her finder du alle vores KM24-nyheder. Vi skriver primært om data-drevet journalistik med udgangspunkt i data, kunstig intelligens og aktindsigt.