Lokalpolitik. AI-generet billede af Playground-v2.5

Her finder du søgetips til KM24-modulet Lokalpolitik. AI-generet billede ved hjælp af Playground-v2.5

Manual

Følg med i lokalpolitiske beslutninger

    Nicoline Noe
  • Nicoline Noe
  • Publiceret 17. juni 2024
  • Sidst ændret 18. juni 2024

Modulet lokalpolitik dækker dagsordener og referater i de fem regioner og langt de fleste kommuner og kan give god indsigt i beslutningsprocesser. Men en dagsorden kan også afsløre problemer. Usikkerhed om en sag kan blive rejst på et udvalgsmøde.

For at finde ud af, hvordan du kan bruge modulet lokalpolitik, kan det være en god idé, at lave en brainstorm på din redaktion eller i din virksomhed over hvilke sager, der tidligere har haft interesse lokalpolitisk - eller hvilke beslutninger, der kan påvirke forretningen. På den måde kan du finde ud af, hvad der giver mening at overvåge fremover.

Et godt tip til søgeord i modulet lokalpolitik er store skandaler eller andre emner, der præger den generelle dagsorden. Fx har et søgeord som ’nordic waste’ givet mange hits i kommuner, som pludseligt fik travlt med at undersøge, om de selv havde en potentiel miljøskandale lurende i baghaven.

Hvis du vil overvåge emner, der er gennemgående for samtlige kommuner i modulet, er det en god ide at begynde med søgeord inden for nogle enkelte kategorier. På den måde er det nemt at danne overblik over, hvilke hits overvågningen genererer, og hvorvidt kriterierne skal ændres.

Bemærk, at et søgeord vil give hits fra hele landet, hvis ikke du vælger at afgrænse geografien.

Når du sætter et søgeord op, er der tre søgestrenge, dvs. tre felter, hvor man kan indtaste søgeord. Det første felt er selve søgeordet eller søgeordene. Man kan godt oprette flere ord på én gang ved at inddele dem med semikolon på denne måde:

skole;sfo

Her vil du få hits fra alle tekster, hvori skole eller sfo optræder, og det kan derfor give mening at indskrænke søgningen ved at kombinere skole eller sfo med et andet ord.

Det gør du ved at indtaste et ord i den anden søgestreng. Skriver du noget her, skal det optræde sammen med et ord fra den første søgestreng i et referat eller en dagsorden for at give et hit.

Du kan fx indtaste ordene:

vold;voldtægt;mobning;mobbe

Her vil du kun få et hit, hvis både skole eller sfo OG ét af de fire søgeord vold, voldtægt, mobning eller mobbe optræder i samme dokument. Dermed undgår du alle dagsordener, der fx handler om strukturering af skoleområdet. Muligvis vil der være et møde, der handler om en antimobbestrategi, hvor mobning er omtalt, og det vil så give et hit, som ikke er brugbart. Derfor kan det give mening at justere søgeordene hen ad vejen.

Man kan også tænke i at kombinere ord som påbud, krænkelse eller indskærpelse med plejehjem, bosted eller botilbud.

Det sidste felt er en not-søgestreng. Indtaster man et ord her, betyder det, at et hit på et søgeord, der optræder i en sætning sammen med et not-ord, vil blive sorteret fra. Ønsker man at sortere hele teksten, og ikke kun sætningen, igennem for not-søgeordet indsættes endelsen !global efter ordet.

Det kan give mening at benytte et not-søgeord, hvis man får mange forstyrrende hits. Hvis en kommune er ved at behandle en antimobbestrategi, som giver mange uvedkommende hits, og man ønsker at bevare sin overvågning på skole og mobbe, kan ordet strategi sættes op som not-søgeord. Skal not-søgestrengen gælde hele teksten, skal søgeordet se således ud:

strategi!global

Under opsætningen til søgeord finder du nederst på siden en mere udførlig beskrivelse af muligheder for at finjustere overvågningen.

Det er også muligt at søge på bestemte udvalg i en kommune ved at indtaste et søgeord under punktet Udvalg eller overvåge, om en bestemt virksomhed eller person bliver nævnt. Udvalgene hedder mange forskellige ting i kommunerne, så vi kunne ikke bare lave et valg mellem teknisk udvalg, socialudvalg, økonomisk udvalg mv. Foretages der ikke valg her, vil du overvåge alle udvalgsområder.

Hvis du udelukkende ønsker at overvåge enten referater eller dagsordener, kan dette vælges under punktet Dokumenttyper.

Hitlogik kan bruges til at styre den konkrete søgning, hvis du har brugt flere af mulighederne. Men for de fleste brugere vil standardlogikken passe til deres behov, og der vil ikke være behov for at ændre noget.

Om nyheder

    Her finder du alle vores KM24-nyheder. Vi skriver primært om data-drevet journalistik med udgangspunkt i data, kunstig intelligens og aktindsigt.