Ejendomme
Ejendomme Geografi Virksomheder Personer
Ejendomsudlæg

SKATs udlæg i fast ejendom.

  • 11. september 2023
Mønter
Geografi Virksomheder
Finanstilsynet

Nye tilsynreaktioner inden for fem typer (politianmeldelser, domme og bøder, påbud, påtaler samt andre afgørelser). Desuden overvåges advarsler mod ulovlig virksomhed.

  • 11. september 2023
Hænder der åbner enhed
Geografi
Gældssanering

Alle nye offentliggørelser i gældssaneringssager fra Statstidende.

  • 11. september 2023
Fugl, der råber
Geografi Virksomheder
Klagenævn

Nye kendelser fra 17 forskellige anke- og klagenævn.

  • 11. september 2023
Sti ved havet
Geografi Virksomheder
Kystdirektoratet

Alle nye afgørelser og høringer fra Kystdirektoratet.

  • 11. september 2023
Par ved mark
Geografi
Personbogen

Tinglyste sager i Personbogen.

  • 11. september 2023
Domstols-hammer
Geografi Virksomheder Personer
Retslister

Nye retslister fra Danmarks Domstole.

  • 11. september 2023
Lawyer in courtroom
Sø- og Handelsretten

Nye domme fra Sø- og Handelsretten.

  • 11. september 2023
Om moduler

    Som abonnent på KM24 har du adgang til at overvåge nyt stof inden for en lang række områder. Afhængig af dit abonnement vil du kunne vælge flere eller samtlige moduler. Læs på disse sider en kort beskrivelse af hvert ovrevågningsmodul.