Andelsboligbogen
Ejendomme Geografi Virksomheder Personer

Andels­bolig­bog­en

    Nils Mulvad
  • Nils Mulvad
  • Publiceret 4. juli 2023
  • Sidst ændret 6. juli 2023

I Andelsboligbogen kan kreditorer registrere deres rettigheder (pant, udlæg mv.) over andele i andelsboligforeninger samt aktier og anparter i henholdsvis boligaktieselskaber og boliganpartsselskaber.

Om moduler

    Som abonnent på KM24 har du adgang til at overvåge nyt stof inden for en lang række områder. Afhængig af dit abonnement vil du kunne vælge flere eller samtlige moduler. Læs på disse sider en kort beskrivelse af hvert ovrevågningsmodul.