Fugl, der råber
Geografi Virksomheder

Klagenævn

    Nils Mulvad
  • Nils Mulvad
  • Publiceret 11. september 2023

Vi følger nedenstående klagenævn, hvor du selv kan sætte søgeord op:

Ankenævnet for Forsikring

Ankenævnet for Patenter og Varemærker

Byfornyelsesnævnene

Byggeklageenheden

Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet

Det Finansielle Ankenævn

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere

Energiklagenævnet

Erhvervsankenævnet

Klagenævnet for Udbud

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Miljø- og Fødevareklagenævnet

Planklagenævnet

Revisornævnet

Teleklagenævnet

Tvistighedsnævnet

Ankenævnet på Energiområdet

Om moduler

    Som abonnent på KM24 har du adgang til at overvåge nyt stof inden for en lang række områder. Afhængig af dit abonnement vil du kunne vælge flere eller samtlige moduler. Læs på disse sider en kort beskrivelse af hvert ovrevågningsmodul.